Godziny przyjęć interesantów przez Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puławach

Informujemy, iż Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puławach przyjmuje interesantów w każdy wtorek od godziny 12.00 – 16.00 po uprzednim telefonicznym umówieniu wizyty w sekretariacie MOPS pod numerem 81 458 62 01.