Aktualności

KAMPANIA SPOŁECZNA „PUŁAWY DLA RODZINY”

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Puławach po raz kolejny włączył się w kampanię społeczną „Puławy dla Rodziny” organizowaną przez Urząd Miasta Puławy w związku z przypadającym 15 maja Międzynarodowym Dniem Rodziny. Zainicjowała ją Konferencja „Rodzina drogą sukcesu czy drogą na skróty”. Chcąc sprawić radość mamom i dzieciom z rodzin dotkniętych problemem przemocy rozdaliśmy 50 voucherów do kina, których zakup sfinansował Urząd Miasta Puławy. Mogą być one wykorzystane na dowolny seans filmowy

Nabór na stanowisko psycholog

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puławach ogłasza nabór na stanowisko psycholog  w Dziale Integracji i Pomocy Specjalistycznej Ogłoszenie o naborze

Trwałość projektu “Bezpieczna Przystań”

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Puławach w okresie 1.06.2019r.-31.05.2023r. realizował projekt Bezpieczna Przystań nr naboru RPLU.11.02.00-IZ.00-06-002/17. Działanie 11.02- usługi społeczne i zdrowotne, zgodnie z umową 45/RPLU.11.02.00-06-0059/17-00 zawartą w dniu 22.05.2018r. Projekt dofinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020r. Zgodnie z zapisami w umowie o dofinansowanie Projektu oraz Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. Projekt zakładał zachowanie trwałości wspartych w ramach Projektu miejsc świadczenia usług społecznych po zakończeniu trwałości projektu i wpływ rezultatów, co najmniej przez okres jego realizacji. Beneficjent- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wPrzeczytaj całość…

Fundacja DKMS

W dniu 20 czerwca 2023r. podczas Festynu, organizowanego w puławskiej Marinie, w ramach kampanii społecznej „Więcej mocy – Stop przemocy” utworzone zostanie  stanowisko, gdzie każda chętna osoba może zarejestrować się w bazie dawców szpiku kostnego prowadzonego przez Fundację DKMS. Rejestracja w bazie dawców szpiku polega na wypełnieniu formularza zgłoszenia oraz samodzielnym pobraniu wymazu z wewnętrznej strony policzka. Dawcą szpiku może zostać każda zdrowa osoba pomiędzy 18 a 55 rokiem życia. Jeżeli ktoś z Państwa chciałby zarejestrować się w bazie dawców szpiku przy stoliku oznaczonym logo Fundacji DKMS będą czekali  na Państwa wolontariusze, którzy wyjaśnią proces pobierania próbek i umożliwią proceduręPrzeczytaj całość…

Pluszowe misie

„Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat”. Janusz Korczak Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Puławach dba o to, by uśmiech na twarzach najmłodszych podopiecznych gościł jak najczęściej. Widoczne na zdjęciu pluszowe misie, zakupione w ramach środków ZI przekazywane są dzieciom z rodzin, z którymi współpracujemy.

OGŁOSZENIE

Posiedzenie Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Puławach odbędzie się dnia 15 czerwca 2023 r. o godz. 12.00 w siedzibie Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia w Puławach przy ul. Kołłątaja 64.

Ogłoszenie w sprawie Festynu integracyjnego

Szanowni Państwo, Z przykrością informujemy, że Festyn integracyjny w ramach kampanii ” Więcej MOCY – STOP przemocy”, zaplanowany na dzień 17.05.2023 r. (środa), został odwołany w związku z niesprzyjającymi warunkami pogodowymi. Festyn zostanie zorganizowany w drugiej połowie czerwca b.r., o czym Państwa poinformujemy na naszej stronie internetowej oraz mediach społecznościowych.  

Nabór na stanowisko wychowawca

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puławach ogłasza nabór na stanowisko wychowawcy do prowadzenia zajęć w Placówce Wsparcia Dziennego “Aktywatorium” Termin składania ofert do 15.05.2023 r. Rozeznanie rynku na zatrudnienie wychowawcy

Nabór na stanowisko psycholog

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puławach ogłasza nabór na stanowisko psycholog  w Dziale Integracji i Pomocy Specjalistycznej – Klub Integracji Społecznej Ogłoszenie o naborze

Rozpoczyna się wsparcie specjalistyczne dla uczestników Projektu

Informujemy, że rozpoczynamy realizację wsparcia psychologicznego, prawnego i psychiatrycznego dla osób starszych i niepełnosprawnych, zagrożonych i doznających przemocy. Dyżury specjalistów odbywają się w siedzibie SOW, Puławy, ul. Kołłątaja 64, pokój 204. Wsparcie realizowane jest również w formie: telefonicznej: 81 458 69 94 online: projekt.norweski@mops.pulawy.pl w miejscu zamieszkania uczestnika Projektu, jeśli okoliczności będą tego wymagały Harmonogram dyżurów specjalistów w miesiącu kwietniu i maju: Psycholog – Pani Izabella Gałka Mizak                  Dyżury w kwietniu:                   27 kwietnia 2023 r. – godz. 10:00 – 16:00                   28 kwietnia 2023 r. – godz. 12:00 – 18:00                  Dyżury w maju:                   4 i 18 majaPrzeczytaj całość…

Rozpoczynają się spotkania grup wsparcia

W miesiącu kwietniu rozpoczynają się spotkania grup wsparcia dla: opiekunów osób chorych na Alzhaimera i choroby otępienne oraz opiekunów osób z niepełnosprawnościami. Spotkania grup będą odbywały się w siedzibie SOW, ul. Kołłątaja 64, w sali 207, I piętro, wejście od strony parkingu. Harmonogram spotkań w miesiącu kwietniu i maju: Grupa wsparcia dla opiekunów osób chorych na Alzhaimera i choroby otępienne Osoba prowadząca: Pani Monika Syroka-Oroń Termin spotkania w kwietniu: 22 kwietnia, 9:00-12:00 Terminy spotkań w maju: 13 i 27 maja, 9:00-12:00 Grupa wsparcia dla opiekunów osób z niepełnosprawnościami Osoba prowadząca – Pani Alicja Pelc Termin spotkania w kwietniu: 25 kwietnia,Przeczytaj całość…

Nabór na stanowisko animator

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puławach ogłasza nabór na stanowisko animator w Dziennym Domu Pomocy dla Osób Starszych w Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia Ogłoszenie o naborze

WARSZTATY PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE W ZESPOLE SZKÓŁ NR 3

W dniu 13 kwietnia 2023 r. Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Puławach Katarzyna Koter oraz Wiceprzewodnicząca ZI Aleksandra Chadaj wraz z policjantkami z Zespołu ds. Profilaktyki Społecznej Nieletnich i Patologii Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Puławach przeprowadziły zajęcia warsztatowe z młodzieżą z Zespołu Szkół nr 3 im. Marii Dąbrowskiej w Puławach. Podczas warsztatów uczniowie mieli okazję dowiedzieć się czym charakteryzuje się przemoc w rodzinie, jakie są jej formy, jak wygląda cykl przemocy i gdzie szukać pomocy i wsparcia w razie potrzeby. Młodzież wykonywała szereg zadań przygotowanych przez prelegentki, wykazała się dużą aktywnością i zaangażowaniem.

Życzenia Wielkanocne

Działania Klubu Integracji Społecznej

Klub Integracji Społecznej działający w strukturach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zajmuje się wspieraniem potencjału osób bezrobotnych i biernych zawodowo, chcących powrócić do aktywności zawodowej i społecznej. W roku 2023 Klub realizuje zajęcia grupowe i indywidualne oraz organizuje prace społecznie użyteczne. W pierwszym kwartale bieżącego roku uczestnicy Klubu mieli okazję odbyć  warsztaty z psychologiem – budowali swój potencjał dzięki poznawaniu swoich mocnych i słabych stron, odkrywali swoje zainteresowania i pasje. W ramach działań profilaktycznych 21 marca w siedzibie Klubu prowadziła zajęcia Pani Katarzyna Koter – przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego. Podczas zajmujących zajęć Pani Katarzyna opowiadała o zjawisku przemocy domowej, wskazywała możliwości pomocyPrzeczytaj całość…

Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Puławach informuje, że został ogłoszony nabór uczestników do Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023. Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności, lub osobami niepełnosprawnymi posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności – poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej. Obecnie ogłaszamy nabór wniosków dotyczących świadczenia usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu całodobowego. Informacja o skierowaniu zostanie przekazana niezwłocznie po wyłonieniu wykonawcy. Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji i uczestnictwa w Programie oraz dokumentyPrzeczytaj całość…

Rekrutacja uczestników do Projektu „Siła jest w nas”

Informujemy, że rozpoczęła się rekrutacja uczestników Projektu do następujących form wsparcia, które zamierzamy uruchomić w miesiącu kwietniu: Pomoc psychologiczna, prawna oraz psychiatryczna dla osób starszych i osób z niepełnosprawnościami zagrożonych i doznających przemocy: dyżury specjalistów w siedzibie SOW, Puławy, ul. Kołłątaja 64, zgodnie  z harmonogramem, który będzie zamieszczany na naszej stronie internetowej, w zakładce „Projekt norweski”, wsparcie realizowane również w formie: – telefonicznej: 81 458 69 94 – online: projekt.norweski@mops.pulawy.pl – w miejscu zamieszkania uczestnika Projektu, jeśli okoliczności będą tego wymagały. Grupy wsparcia dla: a) opiekunów osób chorych na Alzhaimera i choroby otępienne b) opiekunów osób z niepełnosprawnościami spotkania grup będąPrzeczytaj całość…

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że został ogłoszony nabór uczestników do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023. Program ma na celu zapewnienie dostępności do usług asystencji osobistej, tj. wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym osób niepełnosprawnych. Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji i uczestnictwa w Programie oraz dokumenty rekrutacyjne do pobrania w zakładce: PROGRAM

OGŁOSZENIE

Posiedzenie Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Puławach odbędzie się dnia 9 marca 2023 r. o godz. 12.00 w siedzibie Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia w Puławach przy ul. Kołłątaja 64.

Zostań rodziną zastępczą. Pomóż superbohaterom znowu stać się dziećmi.

Ruszyła kampania społeczna „Pomóż superbohaterom znowu stać się dziećmi”. Powstała, by zachęcać do tworzenia rodzin zastępczych, a jej pomysłodawcą i realizatorem jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie. Głównym elementem kampanii jest spot filmowy. Link do spotu „Pomóż superbohaterom znowu stać się dziećmi”: https://www.youtube.com/watch?v=RjvD3RLBDG4 Przygotowana przez MOPS kampania ma na celu zwrócenie uwagi na potrzeby dzieci, które nie mogą z różnych powodów wychowywać się w rodzinie biologicznej. Dla takich dzieci poszukiwani są rodzice zastępczy, a więc osoby, które czasowo zaopiekują się nimi i stworzą jak najlepsze warunki dla ich rozwoju. Obecnie w Częstochowie funkcjonuje 231 rodzinnych form pieczy zastępczej, wPrzeczytaj całość…