Aktualności

SZKOLENIE Z ZAKRESU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY DLA PRACOWNIKÓW OCHRONY ZDROWIA

W dniu 13 lutego 2024 r. w sali konferencyjnej puławskiego szpitala odbył się blok szkoleniowy dla dwóch grup na temat roli przedstawicieli ochrony zdrowia w systemie przeciwdziałania przemocy domowej.  Na spotkaniu prowadzonym przez Katarzynę Koter i Aleksandrę Chadaj z Zespołu Interdyscyplinarnego w Puławach przedstawiane były zmiany przepisów dotyczących przeciwdziałania przemocy domowej oraz procedury „Niebieskie Karty”. W części warsztatowej przeanalizowano formularz „Niebieskiej Karty – A” oraz nowego zaświadczenia lekarskiego o przyczynach uszkodzeń ciała związanych z użyciem przemocy domowej. Sądząc po zaangażowaniu uczestników oraz żywym udziale w dyskusji, można być przekonanym, że zdobyta wiedza zostanie przez nich wykorzystana w praktyce.

Bezpłatne spotkanie online uWażna Seniorka, uWażny Senior w ramach Ogólnopolskich Dni Uważności

Zapraszamy na bezpłatne spotkanie online uWażna Seniorka, uWażny Senior w ramach Ogólnopolskich Dni Uważności. Wystarczy się zarejestrować (imię i mail) i w środę, 14 lutego o godz. 10.00 połączyć na platformie Zoom z dwoma certyfikowanymi nauczycielkami uważności. https://wyspa-zmian.pl/event/uwazna-seniorka-i-senior/  

Informacja

Informujemy, iż dzień 2 lutego 2024 r. (piątek) został ustalony dniem wolnym od pracy w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Puławach w zamian za Święto Trzech Króli przypadające w sobotę w dniu 6 stycznia 2024 r. (podstawa prawna – Zarządzenie nr 38 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puławach z dnia 21 listopada 2023 r.).

Informacja o rozpoczęciu rekrutacji do programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2024

  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Puławach informuje o przystąpieniu do realizacji resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „ Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością  dla Jednostek Samorządu terytorialnego – edycja 2024”  finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego   Wartość  Programu 228 123,00 zł Dofinansowanie 228 123,00 zł   Celem usługi asystencji osobistej jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym. Uczestnikiem Programu może zostać osoba, która: mieszka na terenie miasta Puławy; posiada orzeczenie o którym mowa w § 5 ust. 1 regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w programie „ Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością Przeczytaj całość…

Klub Seniora w Puławach na Treningu relaksacyjnym

Projekt „Siła jest w nas” dedykowany jest przede wszystkim osobom starszym – adresatom działań informacyjnych, edukacyjnych, indywidualnego wsparcia specjalistycznego. Kilka grup seniorów wzięło również udział w treningu, który miał  pomóc w utrzymaniu równowagi między wymaganiami codziennego życia a potrzebą regeneracji i wewnętrznego spokoju. Uczestnicy Klubu Seniora działającego przy MOPS w Puławach, w mroźny, styczniowy poranek udali się do Zagrodowej Osady, aby z dala od codziennych wyzwań uczestniczyć w inspirujących zajęciach. Profesjonalnie przeprowadzone warsztaty miały na celu zmniejszenie napięcia i zmęczenia, wzmocnienie kontroli nad stresem poprzez dostarczenie wiedzy i umiejętności do tego potrzebnych. Mamy nadzieję, że cele te udało się osiągnąć,Przeczytaj całość…

Trening relaksacyjny dla uczestników Dziennego Domu Pomocy dla Osób Starszych

Kolejni uczestnicy naszego Projektu mieli możliwość udziału w treningu relaksacyjnym w Zagrodowej Osadzie w Uściążu. Tym razem była to grupa seniorów z Dziennego Domu Pomocy dla Osób Starszych. Pomimo mroźnej aury, magia tego miejsca rozgrzała wszystkich, pozwoliła poczuć się wyjątkowo. Ciekawe warsztaty, spacer w przepięknych okolicznościach przyrody, kontakt ze zwierzętami, ognisko oraz pyszny poczęstunek sprawiły, że był to niezwykły czas. Bardzo dziękujemy wszystkim za udział w szkoleniu. Mamy nadzieję, że ten dzień pozostanie w pamięci seniorów na długo.

OGŁOSZENIE

Posiedzenie Zespołu Interdyscyplinarnego w Puławach odbędzie się dnia 25 stycznia 2024 r. o godz. 12.00 w siedzibie Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia w Puławach przy ul. Kołłątaja 64.

Wyjazd do teatru dla młodzieży

Młodzież ze Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Puławach aktywnie uczestniczyła w różnych działaniach w ramach naszego Projektu. Uczniowie wraz z nauczycielami angażowali się w organizację Festynu na Puławskiej Marinie, uczestniczyli w zajęciach edukacyjnych i warsztatach z zakresu profilaktyki przemocy, brali udział w konferencji i debacie społecznej. Na zakończenie naszej współpracy zaproponowaliśmy młodzieży dodatkową formę wsparcia, Wyjazd do teatru na spektakl „Oskar i Pani Róża” w Teatrze Kamienica w Warszawie okazał się być poruszającym, pełnym wzruszeń i refleksji, ale i radości przeżyciem. Mamy nadzieję, że pozytywne wrażenia oraz wiedza zdobyta w ramach Projektu pozostaną z młodymi ludźmi na długo, torującPrzeczytaj całość…

Dodatek osłonowy

Informujemy, iż od stycznia 2024 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Puławach realizuje  zadanie z zakresu wypłaty dodatku osłonowego dla mieszkańców miasta Puławy. Formularz wniosku  o wypłatę dodatku osłonowego, który obowiązuje w 2024 r. wraz z klauzulą informacyjną dostępny poniżej: Dodatek osłonowy Wnioski można składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Puławach  przy ul. Leśnej 17 w punkcie obsługi dodatku osłonowego pok. 15: Poniedziałek, środa, czwartek, piątek  w godzinach 8.30 – 14.30 Wtorek w godzinach 8.30 – 15.45  Informacje w sprawie dodatku osłonowego pod nr telefonu 81 458 69 76. Wnioski o dodatek osłonowy należy złożyć do 30 kwietnia 2024Przeczytaj całość…

WSPARCIE PSYCHOLOGICZNE DLA OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC

Informujemy, że w 2024 roku kontynuowane będą spotkania w ramach „Grupowego wsparcia psychologicznego dla osób stosujących przemoc”, które poprowadzi psycholog – Pani Agata Maciąg. Zajęcia będą odbywały się dwa razy w miesiącu w środy w godzinach 16.00 – 18.00 w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puławach ul. Leśna 17, pokój nr 19. Zapraszamy osoby zainteresowane udziałem w zajęciach w następujących terminach: Styczeń: 10, 24 Luty: 7, 21 Marzec: 6, 20 Kwiecień: 10, 24 Maj: 8, 22 Czerwiec:  5, 19 Wrzesień: 11, 25 Październik: 9, 23 Listopad:  6, 20 Grudzień: 4, 18 Więcej informacji można uzyskać  pod nr tel. 81 458Przeczytaj całość…

Wsparcie specjalistyczne dla uczestników Projektu

W związku z przedłużeniem realizacji Projektu „Siła jest w nas”, w miesiącu styczniu i lutym 2024 r. będzie kontynuowane wsparcie specjalistyczne dla osób starszych, osób z niepełnosprawnościami zagrożonych lub doznających przemocy, oraz opiekunów tych osób. W miesiącu styczniu 2024 r., zgonie z poniżej zamieszczonym harmonogramem będą odbywały się dyżury psychologa, prawnika i psychiatry oraz spotkania grup wsparcia dla opiekunów osób zależnych w siedzibie SOW w Puławach, ul. Kołłątaja 64, Harmonogram dyżurów specjalistów styczniu 2024 r.: I. Psycholog – Pani Izabella Gałka – Mizak 04.01.2024 r. – godz. 8:30 – 12:30 12.01.2024 r. – godz. 12:00 – 16:00 18.01.2024 r. –Przeczytaj całość…

Przedłużenie realizacji Projektu „Siła jest w nas”

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Puławach kontynuuje realizację Projektu „Siła jest w nas”, poświęconego problematyce przemocy wobec osób starszych i osób z niepełnosprawnościami, współfinansowanego z Funduszy Norweskich i środków krajowych. Projekt początkowo zaplanowany na 2023 r, z kwotą dofinansowania 330 tys. zł, został decyzją Operatora Programu „Sprawiedliwość” tj. Ministerstwa Sprawiedliwości przedłużony do końca marca 2024 r., otrzymując dodatkowe środki finansowe, dzięki czemu  łączna kwota dofinansowania wyniosła 460 tys. zł. Działania w ramach Projektu mają na celu zwiększenie skuteczności pomocy i wsparcia osobom starszym i niepełnosprawnym, które doświadczają przemocy lub są nią zagrożone i ich opiekunom. W Projekcie nie zabrakło też miejscaPrzeczytaj całość…

Debata społeczna

W dniu 15 grudnia 2023 r. w siedzibie Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia w Puławach odbyła się debata społeczna z udziałem seniorów i osób z niepełnosprawnościami, przedstawicieli instytucji i podmiotów działających na ich rzecz, jak również przedstawicieli władz samorządowych. Program Debaty zakładał wystąpienia reprezentantów władz samorządowych oraz kluczowych w lokalnym systemie przeciwdziałania przemocy domowej podmiotów, tj. Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puławach oraz Komendy Powiatowej Policji   w Puławach. Został również przewidziany panel dyskusyjny z udziałem przedstawicieli różnych podmiotów działających na rzecz osób starszych i niepełnosprawnych w Puławach, m.in. Zespołu Interdyscyplinarnego, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puławach, Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, DziennegoPrzeczytaj całość…

Konferencja w ramach kampanii społecznej „Więcej MOCY – STOP przemocy”

W dniu 12 grudnia 2023 r. w Sali widowiskowej Puławskiego Domu Kultury „Dom Chemika” odbyła się uroczysta Konferencja z udziałem osób starszych i osób z niepełnosprawnościami, jak również przedstawicieli różnych instytucji, służb i podmiotów działających na rzecz w/w grup osób. Wydarzenie zostało objęte honorowym patronatem przez Pawła Maja – Prezydenta Miasta Puławy. Konferencja miała na celu podniesienie wiedzy i kompetencji uczestników z zakresu lepszego rozumienia potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych, diagnozowania problemu przemocy wobec nich oraz systemowych narzędzi służących lepszej ochronie przed przemocą. Uczestnicy mogli również wysłuchać interesującego i inspirującego wykładu na temat budowania własnego potencjału, potrzebnego w pracy zPrzeczytaj całość…

Życzenia Świąteczne

Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia składamy najserdeczniejsze życzenia: niech nadchodzące święta będą niezapomnianym czasem spędzonym bez pośpiechu, trosk i zmartwień. Życzymy, aby święta upłynęły w spokoju, radości, wśród rodziny i przyjaciół. Wraz z nadchodzącym Nowym Rokiem życzymy zdrowia, pomyślności i spełnienia najskrytszych marzeń. Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puławach wraz z pracownikami

GRUDNIOWA „SZARA GODZINA”

Grudzień to miesiąc, kiedy dni w roku są najkrótsze, przyroda niemalże zastyga w bezruchu, zwierzęta zapadają w zimowy sen. Może dla nas również mógłby to być czas wyciszenia i spokoju. Z takim podejściem możemy w pełni przeżywać przedświąteczny okres oczekiwania na Boże Narodzenie. Dawniej grudniowe wyciszenie sprzyjało praktykowaniu pewnej pięknej, rodzinnej tradycji adwentowej – “szarej godziny”. „Szara godzina” to czas, kiedy krótki zimowy dzień dobiega końca, ale nie zapada jeszcze zupełna ciemność. Na ten czas cała rodzina gromadziła się w jednym miejscu – najczęściej  w kuchni, przy rozpalonym piecu,  żeby razem pomilczeć, porozmawiać, snuć opowieści, bajki, legendy. Może warto dzisiajPrzeczytaj całość…

Przedświąteczne dekorowanie pierniczków

Zbliżają się Święta Bożego Narodzenia, magiczny czas dla nas wszystkich… W PWDZ Wólka Profecka dzieci przygotowały ozdoby i ubrały już choinkę, która lśni jak królewna. Nie może też zabraknąć pierniczków, których smak i zapach nastraja już na święta… Dzieci tradycyjnie już dekorowały pierniczki samodzielnie przygotowanym kolorowym lukrem. Jeszcze będą stroiki i aniołki, a w ostatni dzień przed świętami zasiądą do wspólnej wigilijnej kolacji…hej kolęda, kolęda! Życzymy wszystkim zdrowych, radosnych i spokojnych Świąt Bożego Narodzenia!

SZLACHETNA PACZKA 2023

Po raz kolejny pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puławach oraz członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego w Puławach zaangażowali się w pomoc najbardziej potrzebującym w ramach ogólnopolskiej akcji „Szlachetna Paczka”. Wspólnie udało się zebrać dary rzeczowe, a także środki finansowe w wysokości 1600 zł. Pomoc trafiła do niepełnosprawnej, samotnej osoby w podeszłym wieku. Dyplom Dyplom

Informacja

Informujemy, że w dniu 19 grudnia 2023 r. (wtorek) planowana jest zmiana sieci telefonicznej na cyfrową w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Puławach. W związku z tym po godzinie 15.00  mogą wystąpić utrudnienia w kontakcie telefonicznym. Za wszelkie utrudnienia przepraszamy.