Praca w MOPS

Puławy, 2020-07-14

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puławach

ogłasza rekrutację osób na stanowisko:

Referent w wymiarze 1/2 etatu

w Dziale Organizacyjno-Kadrowym

w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej przy ul. Leśna 17

Ogłoszenie – Referent


Puławy, 2020-07-01

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puławach

ogłasza rekrutację osób na stanowisko

Pedagog/wychowawca

w ramach realizacji projektu  “Świetlica środowiskowa”

 Ogłoszenie z formularzem na pedagoga-wychowawce


Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puławach

ogłasza rekrutację osób na stanowisko

  Psychoterapeuta

w Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia przy ul. Kołłątaja 64

Zapytanie ofertowe na zatrudnienie psychoterapeuty


Puławy, 2020-06-12

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puławach

ogłasza rekrutację osób na stanowisko

  Psychoterapeuta

w Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia przy ul. Kołłątaja 64

Ogłoszenie – Psychoterapeuta

Unieważnienie


Puławy, 2020-02-18

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puławach

ogłasza rekrutację osób na stanowisko

  Podinspektor w Dziale Organizacyjno – Kadrowym

w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej przy ul. Leśna 17

Ogłoszenie – Podinspektor

Informacja o wynikach naboru – Podinspektor


Puławy, 2020-02-04

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puławach

ogłasza rekrutację osób na stanowisko

  Podinspektor

w Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia przy ul. Kołłątaja 64

Ogłoszenie – Podinspektor

Informacja o wynikach naboru – Podinspektor


Puławy, 2020-02-04

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puławach

ogłasza rekrutację osób na stanowisko

  Referent w Dziale Świadczeń Rodzinnych

w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej przy ul. Leśna 17

Ogłoszenie – Referent

Informacja o dokonaniu naboru – Referent


Puławy, 2020-02-04

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puławach

ogłasza rekrutację osób na stanowisko

  Archiwista w Dziale Organizacyjno – Kadrowym

w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej przy ul. Leśna 17

Ogłoszenie – Archiwista

Informacja o dokonaniu naboru – Archiwista


Puławy, 2020-01-29

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puławach

ogłasza rekrutację osób na stanowisko

  Podinspektor w Dziale Organizacyjno – Kadrowym

w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej przy ul. Leśna 17

Ogłoszenie – Podinspektor

Informacja dotycząca ogłoszenia o naborze nr 2-2020


Puławy, 2020-01-28

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puławach

ogłasza rekrutację osób na stanowisko

  Inspektor w Dziale Pomocy Środowiskowej

w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej przy ul. Leśna 17

Ogłoszenie – Inspektor

Kwestionariusz kandydata

Klauzula informacyjna dotycząca rekrutacji

Informacja o dokonaniu naboru – Inspektor


Puławy, 2020-01-15

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puławach

ogłasza rekrutację osób na stanowisko

  Inspektor w Dziale Pomocy Środowiskowej

w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej przy ul. Leśna 17

Ogłoszenie – Inspektor

Kwestionariusz kandydata

Klauzula informacyjna dotycząca rekrutacji

Informacja o unieważnieniu naboru


Puławy, 2019-12-03

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puławach

ogłasza rekrutację osób na stanowisko

Referent w Dziale Świadczeń Rodzinnych

w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej przy ul. Leśna 17

Ogłoszenie – Referent

Kwestionariusz kandydata

Klauzula informacyjna dotycząca rekrutacji

Informacja o dokonaniu wyboru – Referent


Puławy, 2019-11-29

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puławach

ogłasza rekrutację osób na stanowisko

Psychoterapeuta w Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia

w Puławach przy ul. Kołłątaja 64

Ogłoszenie – Psychoterapeuta

Kwestionariusz kandydata

Klauzula informacyjna dotycząca rekrutacji


Puławy, 2019-11-06

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puławach

ogłasza rekrutację na stanowisko

Pracownika Socjalnego w Dziale Pomocy Środowiskowej

Ogłoszenie – Pracownik Socjalny

Kwestionariusz kandydata

Klauzula informacyjna dotycząca rekrutacji

Informacja o dokonaniu wyboru


Puławy, 2019-10-15

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puławach

ogłasza rekrutację na stanowisko

Animatora w ramach projektu “Przez Aktywność do Zmiany”

Ogłoszenie z wymaganymi załącznikami – Animator

Informacja o wynikach naboru


Puławy, 2019-10-02

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puławach

ogłasza rekrutację na stanowisko

Animatora w ramach projektu “Przez Aktywność do Zmiany”

Ogłoszenie z wymaganymi załącznikami – Animator


Puławy, 2019-09-30

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puławach

ogłasza rekrutację osób na stanowisko

Pedagoga / Wychowawcy 

w Placówce Wsparcia Dziennego “Aktywatorium”

Ogłoszenie – Pedagog / Wychowawca

Kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

Klauzula informacyjna dotycząca rekrutacji

Informacja o niedokonaniu wyboru – Pedagog Wychowawca


Puławy, 2019-08-09

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puławach

ogłasza rekrutację osób na stanowisko

Psychoterapeuta w Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia

w Puławach przy ul. Kołłątaja 64

Ogłoszenie – Psychoterapeuta

Kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

Klauzula informacyjna dotycząca rekrutacji


Puławy dnia 08.08.2019

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puławach

ogłasza nabór na stanowisko instruktor informatyki

w ramach realizacji projektu „Warsztaty i szkolenia dla społeczności romskiej w Puławach” ze środków „Programu Integracji Społeczności romskiej w Polsce na lata 2014 – 2020”.

Ogłoszenie – Instruktor informatyki

Kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

Klauzula informacyjna dotycząca rekrutacji

Informacja o dokonaniu wyboru – instruktor informatyki


Puławy dnia 07.08.2019

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puławach

ogłasza nabór na stanowisko Nauczyciel języka polskiego

w ramach realizacji projektu „Warsztaty i szkolenia dla społeczności romskiej w Puławach” ze środków „Programu Integracji Społeczności romskiej w Polsce na lata 2014 – 2020”.

Ogłoszenie – Nauczyciel języka polskiego

Kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

Klauzula informacyjna dotycząca rekrutacji

Informacja o dokonaniu wyboru – Nauczyciel języka polskiego


Puławy dnia 06.08.2019

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puławach

ogłasza nabór na stanowisko Doradcy zawodowego

w ramach realizacji projektu  „Przez Aktywność do Zmiany” współfinansowanego ze środków EFS w ramach RPO WL na lata 2014 – 2020.

Ogłoszenie – doradca zawodowy

Kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

Klauzula informacyjna dotycząca rekrutacji

Informacja o dokonaniu wyboru – Doradca zawodowy


Puławy, 2019-08-02

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puławach

ogłasza rekrutację na stanowisko

Konserwator w wymiarze 1/2 etatu

Ogłoszenie – Konserwator

Kwestionariusz kandydata

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych kandydata do pracy (rodo)

Informacja o dokonaniu wyboru – Konserwator


Puławy dnia 24.07.2019

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puławach

ogłasza nabór na stanowisko Nauczyciel języka polskiego

w ramach realizacji projektu „Warsztaty i szkolenia dla społeczności romskiej w Puławach” ze środków „Programu Integracji Społeczności romskiej w Polsce na lata 2014 – 2020”.

Ogłoszenie – Nauczyciel języka polskiego

Kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

Klauzula informacyjna dotycząca rekrutacji

Informacja o niedokonaniu wyboru – Nauczyciel języka polskiego


Puławy dnia 24.07.2019

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puławach

ogłasza nabór na stanowisko instruktor informatyki

w ramach realizacji projektu „Warsztaty i szkolenia dla społeczności romskiej w Puławach” ze środków „Programu Integracji Społeczności romskiej w Polsce na lata 2014 – 2020”.

Ogłoszenie – Instruktor informatyki

Kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

Klauzula informacyjna dotycząca rekrutacji

Informacja o niedokonaniu wyboru – Instruktor informatyki


Puławy, 2019-07-22

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puławach

ogłasza rekrutację osób na stanowisko

Psychoterapeuta w Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia

w Puławach przy ul. Kołłątaja 64

Ogłoszenie – Psychoterapeuta

Kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

Klauzula informacyjna dotycząca rekrutacji

Informacja o dokonaniu wyboru – Psychoterapeuta


Puławy, 2019-07-18

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puławach

ogłasza rekrutację na stanowisko

Konserwator w wymiarze 1/2 etatu

Ogłoszenie – Konserwator

Kwestionariusz kandydata

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych kandydata do pracy (rodo)


Puławy, 2019-07-16

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puławach

ogłasza rekrutację na stanowisko

Pracownika Socjalnego w Dziale Pomocy Środowiskowej

Ogłoszenie – Pracownik Socjalny

Kwestionariusz kandydata

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych kandydata do pracy (rodo)

Klauzula informacyjna dotycząca rekrutacji


Puławy, 2019-07-12

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puławach

ogłasza rekrutację na stanowisko

Podinspektora w Dziale Organizacyjno – Finansowym

Ogłoszenie – Podinspektor

Kwestionariusz kandydata

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych kandydata do pracy (rodo)

Klauzula informacyjna dotycząca rekrutacji

Ogłoszenie o dokonaniu wyboru – Podinspektor


Puławy, 2019-07-09

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puławach

ogłasza rekrutację na stanowisko

Animatora w Klubie Seniora

w Puławach przy ul. Kołłątaja 64

Ogłoszenie – Animator

Załącznik Nr 1 – Formularz oferty

Załącznik Nr 2 – Wykaz doświadczenia

Załącznik Nr 3 – Oświadczenia kandydata

Załącznik Nr 4 – Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych

Załącznik Nr 5 – Kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

Załącznik Nr 6 – Klauzula informacyjna dotycząca rekrutacji

Informacja o dokonaniu wyboru – Animator


Puławy, 2019-07-09

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puławach

ogłasza rekrutację na wolne stanowisko

Opiekun w Dziennym Domu Pomocy dla Osób Starszych

przy ul. Kołłątaja 64 w Puławach

Ogłoszenie – Opiekun w DDPOS

Kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

Klauzula informacyjna dotycząca rekrutacji


Puławy, 2019-07-04

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puławach

ogłasza rekrutację osób na stanowisko

Psychoterapeuta w Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia

w Puławach przy ul. Kołłątaja 64

Ogłoszenie – Psychoterapeuta

Kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

Klauzula informacyjna dotycząca rekrutacji

Informacja o niedokonaniu wyboru – Psychoterapeuta


Puławy, 2019-06-28

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puławach

ogłasza rekrutację osób na stanowisko

Asystenta Rodziny w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej

w Puławach przy ul. Leśna 17

Ogłoszenie – Asystent Rodziny

Kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

Klauzula informacyjna dotycząca rekrutacji

Informacja o dokonaniu wyboru – Asystent rodziny


Puławy, 2019-06-28

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puławach

ogłasza rekrutację osób na stanowisko

Psychoterapeuta w Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia

w Puławach przy ul. Kołłątaja 64

Ogłoszenie – Psychoterapeuta

Kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

Klauzula informacyjna dotycząca rekrutacji

Informacja o niedokonaniu wyboru – Psychoterapeuta


Puławy, 2019-06-27

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puławach

ogłasza rekrutację na stanowisko

Animatora w Klubie Seniora

w Puławach przy ul. Kołłątaja 64

Ogłoszenie – Animator

Załącznik Nr 1 – Formularz oferty

Załącznik Nr 2 – Wykaz doświadczenia

Załącznik Nr 3 – Oświadczenia kandydata

Załącznik Nr 4 – Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych

Załącznik Nr 5 – Kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

Załącznik Nr 6 – Klauzula informacyjna dotycząca rekrutacji

Informacja o dokonaniu wyboru – Animator


Puławy, 2019-06-24

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puławach

ogłasza rekrutację osób na stanowisko

Psychoterapeuta w Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia

w Puławach przy ul. Kołłątaja 64

Ogłoszenie – psychoterapeuta

Kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

Klauzula informacyjna dotycząca rekrutacji

Informacja o niedokonaniu wyboru – Psychoterapeuta


Puławy, 2019-06-24

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puławach

ogłasza rekrutację osób na stanowisko

Psycholog dziecięcy w Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia

w Puławach przy ul. Kołłątaja 64

Ogłoszenie – psycholog dziecięcy

Kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

Klauzula informacyjna dotycząca rekrutacji

Informacja o dokonaniu wyboru – Psycholog Dziecięcy


Puławy, 2019-06-24

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puławach

ogłasza rekrutację osób na stanowisko

Psycholog w Dziennym Domu Pomocy dla Osób Starszych

w Puławach przy ul. Kołłątaja 64

Ogłoszenie – psycholog

Kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

Klauzula informacyjna dotycząca rekrutacji

Informacja o dokonaniu wyboru – Psycholog w DDPOS


Puławy, 2019-06-18

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puławach

ogłasza rekrutację osób na stanowisko

Pedagog w Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia

 w Puławach przy ul. Kołłątaja 64

Ogłoszenie – Pedagog

Kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

Klauzula informacyjna dotycząca rekrutacji

Informacja o dokonaniu wyboru – Pedagog


Puławy, 2019-06-14

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puławach

ogłasza rekrutację na wolne stanowisko

Opiekun w Dziennym Domu Pomocy dla Osób Starszych

przy ul. Kołłątaja 64 w Puławach

Ogłoszenie – Opiekun w DDPOS

Kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

Klauzula informacyjna dotycząca rekrutacji

Informacja o niedokonaniu wyboru – Opiekun


Puławy, 2019-06-14

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puławach

ogłasza rekrutację osób na stanowisko

Psycholog dziecięcy w Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia

w Puławach przy ul. Kołłątaja 64

Ogłoszenie – Psycholog dziecięcy

Kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

Klauzula informacyjna dotycząca rekrutacji

Wyniki naboru


Puławy, 2019-06-14

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puławach

ogłasza rekrutację osób na stanowisko

Psychoterapeuta w Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia

w Puławach przy ul. Kołłątaja 64

Ogłoszenie – Psychoterapeuta

Kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

Klauzula informacyjna dotycząca rekrutacji

Wyniki naboru


Puławy, 2019-06-14

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puławach

ogłasza rekrutację osób na stanowisko

Psycholog w Dziennym Domu Pomocy dla Osób Starszych

w Puławach przy ul. Kołłątaja 64

Ogłoszenie – Psycholog w DDPOS

Kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

Klauzula informacyjna dotycząca rekrutacji

Wyniki naboru


Puławy, 2019-06-04

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puławach

ogłasza rekrutację osób na stanowisko

Psycholog w Dziennym Domu Pomocy dla Osób Starszych

w Puławach przy ul. Kołłątaja 64

Ogłoszenie – Psycholog w DDPOS

Kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

Klauzula informacyjna dotycząca rekrutacji

Informacja o niedokonaniu wyboru – Psycholog w DDPOS


Puławy, 2019-06-04

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puławach

ogłasza rekrutację osób na stanowisko

Psychoterapeuta w Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia

w Puławach przy ul. Kołłątaja 64

Ogłoszenie – Psychoterapeuta

Kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

Klauzula informacyjna dotycząca rekrutacji

Informacja o niedokonaniu wyboru – Psychoterapeuta


Puławy, 2019-06-04

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puławach

ogłasza rekrutację osób na stanowisko

Psycholog dziecięcy w Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia

w Puławach przy ul. Kołłątaja 64

Ogłoszenie – Psycholog dziecięcy

Kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

Klauzula informacyjna dotycząca rekrutacji

Informacja o niedokonaniu wyboru – Psycholog dziecięcy


Puławy, 2019-06-04

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puławach

ogłasza rekrutację osób na stanowisko

Pracownik socjalny w Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia

w Puławach przy ul. Kołłątaja 64

Ogłoszenie – Pracownik socjalny

Kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

Klauzula informacyjna dotycząca rekrutacji

Informacja o dokonaniu wyboru – Pracownik socjalny


Puławy, 2019-06-04

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puławach

ogłasza rekrutację osób na stanowisko

Pedagog w Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia

 w Puławach przy ul. Kołłątaja 64

Ogłoszenie – Pedagog

Kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

Klauzula informacyjna dotycząca rekrutacji

Informacja o niedokonaniu wyboru – Pedagog


Puławy, 2019-06-04

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puławach

ogłasza rekrutację na wolne stanowisko

Opiekun w Dziennym Domu Pomocy dla Osób Starszych

przy ul. Kołłątaja 64 w Puławach

Ogłoszenie – Opiekun w DDPOS

Kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

Klauzula informacyjna dotycząca rekrutacji

Informacja o niedokonaniu wyboru – Opiekun w DDPOS


Puławy, 2019-05-31

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puławach

ogłasza rekrutację osób na stanowisko

Starszy Referent w Dziale Świadczeń Rodzinnych

Ogłoszenie – Starszy Referent

Kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

Klauzula informacyjna dotycząca rekrutacji

Informacja o dokonaniu wyboru – Starszy Referent


Puławy, 2019-05-21

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puławach

ogłasza rekrutację osób na stanowisko

Doradca zawodowy

w ramach realizacji projektu „Warsztaty i szkolenia dla społeczności romskiej w Puławach” ze środków „ Programu Integracji Społeczności romskiej w Polsce na lata 2014- 2020”.

Ogłoszenie – Doradca zawodowy

Klauzula informacyjna dotycząca rekrutacji

Informacja o dokonaniu wyboru – Doradca zawodowy


Puławy, 2019-05-20

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puławach

ogłasza rekrutację na stanowisko

Pielęgniarki w  Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia

w Puławach przy ul. Kołłątaja 64

Ogłoszenie – Pielęgniarka

Załącznik nr 1 – Formularz oferty

Załącznik nr 2- Wykaz doświadczenia

Załącznik nr 3 – Oświadczenie

Załącznik nr 4-Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych

Załącznik nr 5 – Kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

Załącznik nr 6 – Klauzula informacyjna dotycząca rekrutacji

Wyniki naboru


Puławy, 2019-05-18

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puławach

ogłasza rekrutację na stanowisko

Animatora w Klubie Seniora

w Puławach przy ul. Kołłątaja 64

Ogłoszenie – Animator

Załącznik Nr 1 – Formularz oferty

Załącznik Nr 2 – Wykaz doświadczenia

Załącznik Nr 3 – Oświadczenia kandydata

Załącznik Nr 4 – Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych

Załącznik Nr 5 – Kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

Załącznik Nr 6 – Klauzula informacyjna dotycząca rekrutacji

Wyniki naboru


Puławy, 2019-05-14

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puławach

ogłasza rekrutację osób na stanowisko

Pracownik socjalny w Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia

w Puławach przy ul. Kołłątaja 64

Ogłoszenie – Pracownik socjalny

Kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

Klauzula informacyjna dotycząca rekrutacji

Informacja o niedokonaniu wyboru – Pracownik socjalny


Puławy, 2019-05-14

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puławach

ogłasza rekrutację osób na stanowisko

Pracownik socjalny w Dziennym Domu Pomocy dla Osób Starszych

w Puławach przy ul. Kołłątaja 64

Ogłoszenie – Pracownik socjalny w DDPOS

Kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

Klauzula informacyjna dotycząca rekrutacji

Informacja o dokonaniu wyboru – Pracownik socjalny


Puławy, 2019-05-14

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puławach

ogłasza rekrutację osób na stanowisko

Psycholog w Dziennym Domu Pomocy dla Osób Starszych

w Puławach przy ul. Kołłątaja 64

Ogłoszenie – Psycholog w DDPOS

Kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

Klauzula informacyjna dotycząca rekrutacji

Informacja o niedokonaniu wyboru – Psycholog


Puławy, 2019-05-14

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puławach

ogłasza rekrutację osób na stanowisko

Psychoterapeuta w Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia

w Puławach przy ul. Kołłątaja 64

Ogłoszenie – Psychoterapeuta

Kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

Klauzula informacyjna dotycząca rekrutacji

Informacja o niedokonaniu wyboru – Psychoterapeuta


Puławy, 2019-05-14

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puławach

ogłasza rekrutację osób na stanowisko

Psycholog w Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia

w Puławach przy ul. Kołłątaja 64

Ogłoszenie – Psycholog

Kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

Klauzula informacyjna dotycząca rekrutacji

Informacja o dokonaniu wyboru – Psycholog


Puławy, 2019-05-14

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puławach

ogłasza rekrutację osób na stanowisko

Psycholog dziecięcy w Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia

w Puławach przy ul. Kołłątaja 64

Ogłoszenie – Psycholog dziecięcy

Kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

Klauzula informacyjna dotycząca rekrutacji

Informacja o niedokonaniu wyboru – Psycholog dziecięcy


Puławy, 2019-05-14

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puławach

ogłasza rekrutację osób na stanowisko

Pedagog w Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia

 w Puławach przy ul. Kołłątaja 64

Ogłoszenie – Pedagog

Kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

Klauzula informacyjna dotycząca rekrutacji

Informacja o niedokonaniu wyboru – Pedagog


Puławy, 2019-05-14

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puławach

ogłasza rekrutację osób na stanowisko

Animator w Dziennym Domu Pomocy dla Osób Starszych

przy ul. Kołłątaja 64 w Puławach

Ogłoszenie – Animator w DDPOS

Kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

Klauzula informacyjna dotycząca rekrutacji

Informacja o dokonaniu wyboru – Animator


Puławy, 2019-05-14

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puławach

ogłasza rekrutację na dwa wolne stanowiska

Opiekun w Dziennym Domu Pomocy dla Osób Starszych

przy ul. Kołłątaja 64 w Puławach

Ogłoszenie – Opiekun w DDPOS

Kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

Klauzula informacyjna dotycząca rekrutacji

Informacja o dokonaniu wyboru – Opiekun


Puławy, 2019-05-14

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puławach

ogłasza rekrutację osób na stanowisko

Radca prawny w Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia

przy ul. Kołłątaja 64 w Puławach

Ogłoszenie – Radca prawny

Kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

Klauzula informacyjna dotycząca rekrutacji

Informacja o dokonaniu wyboru – Radca Prawny


Puławy, 2019-05-14

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puławach

ogłasza rekrutację osób na stanowisko

Kierownik w Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia

przy ul. Kołłątaja 64 w Puławach

Ogłoszenie – Kierownik Ośrodka Wsparcia

Kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

Klauzula informacyjna dotycząca rekrutacji

Wynik naboru


Puławy, 2019-04-24

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puławach

ogłasza rekrutację osób na stanowisko

Pedagoga/wychowawcy

w ramach realizacji projektu „Świetlica środowiskowa dla dzieci romskich” adresowanego do dzieci z romskiej mniejszości etnicznej zamieszkujących miasto Puławy. Projekt finansowany jest ze środków „Programu Integracji Społeczności Romskiej w Polsce na lata 2014 – 2020”.

Informacja o wynikach naboru

Ogłoszenie – pedagog wychowawca


Puławy, 2019-04-23

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puławach

ogłasza rekrutację osób na stanowisko

Pracownik socjalny w Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia

w Puławach przy ul. Kołłątaja 64

Informacja o unieważnieniu naboru

Ogłoszenie – Pracownik socjalny

Kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

Klauzula informacyjna dotycząca rekrutacji


Puławy, 2019-04-23

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puławach

ogłasza rekrutację osób na stanowisko

Pracownik socjalny w Dziennym Domu Pomocy dla Osób Starszych

w Puławach przy ul. Kołłątaja 64

Informacja o unieważnieniu naboru

Ogłoszenie – Pracownik socjalny w DDPOS

Kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

Klauzula informacyjna dotycząca rekrutacji


Puławy, 2019-04-23

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puławach

ogłasza rekrutację osób na stanowisko

Psycholog w Dziennym Domu Pomocy dla Osób Starszych

w Puławach przy ul. Kołłątaja 64

Informacja o unieważnieniu naboru

Ogłoszenie – Psycholog w DDPOS

Kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

Klauzula informacyjna dotycząca rekrutacji


Puławy, 2019-04-23

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puławach

ogłasza rekrutację osób na stanowisko

Pielęgniarka w Dziennym Domu Pomocy dla Osób Starszych

w Puławach przy ul. Kołłątaja 64

Informacja o unieważnieniu naboru

Ogłoszenie – Pielęgniarka – zlecenie

Kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

Klauzula informacyjna dotycząca rekrutacji


Puławy, 2019-04-23

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puławach

ogłasza rekrutację osób na stanowisko

Psychoterapeuta w Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia

w Puławach przy ul. Kołłątaja 64

Informacja o unieważnieniu naboru

Ogłoszenie – Psychoterapeuta

Kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

Klauzula informacyjna dotycząca rekrutacji


Puławy, 2019-04-23

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puławach

ogłasza rekrutację osób na stanowisko

Psycholog w Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia

w Puławach przy ul. Kołłątaja 64

Informacja o unieważnieniu naboru

Ogłoszenie – Psycholog

Kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

Klauzula informacyjna dotycząca rekrutacji


Puławy, 2019-04-23

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puławach

ogłasza rekrutację osób na stanowisko

Psycholog dziecięcy w Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia

w Puławach przy ul. Kołłątaja 64

Informacja o unieważnieniu naboru

Ogłoszenie – Psycholog dziecięcy

Kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

Klauzula informacyjna dotycząca rekrutacji


Puławy, 2019-04-23

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puławach

ogłasza rekrutację osób na stanowisko

Pedagog w Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia

 w Puławach przy ul. Kołłątaja 64

Informacja o unieważnieniu naboru

Ogłoszenie – Pedagog

Kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

Klauzula informacyjna dotycząca rekrutacji


Puławy, 2019-04-23

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puławach

ogłasza nabór osób zainteresowanych świadczeniem

„sąsiedzkich usług opiekuńczych”

Informacja o unieważnieniu naboru

Ogłoszenie – Sąsiedzkie usługi opiekuńcze – zlecenie

Kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

Klauzula informacyjna dotycząca rekrutacji


Puławy, 2019-04-19

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puławach

ogłasza rekrutację osób na stanowisko

Animator w Klubie Seniora

przy ul. Kołłątaja 64 w Puławach

Informacja o unieważnieniu naboru

Ogłoszenie – Animator w Klubie Seniora – zlecenie

Kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

Klauzula informacyjna dotycząca rekrutacji


Puławy, 2019-04-19

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puławach

ogłasza rekrutację osób na stanowisko

Animator w Dziennym Domu Pomocy dla Osób Starszych

przy ul. Kołłątaja 64 w Puławach

Informacja o unieważnieniu naboru

Ogłoszenie – Animator w DDPOS

Kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

Klauzula informacyjna dotycząca rekrutacji


Puławy, 2019-04-19

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puławach

ogłasza rekrutację na dwa wolne stanowiska

Opiekun w Dziennym Domu Pomocy dla Osób Starszych

przy ul. Kołłątaja 64 w Puławach

Informacja o unieważnieniu naboru

Ogłoszenie – Opiekun w DDPOS

Kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

Klauzula informacyjna dotycząca rekrutacji


Puławy, 2019-04-19

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puławach

ogłasza rekrutację osób na stanowisko

Radca prawny w Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia

przy ul. Kołłątaja 64 w Puławach

Informacja o unieważnieniu naboru

Ogłoszenie – Radca prawny

Kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

Klauzula informacyjna dotycząca rekrutacji


Puławy, 2019-04-19

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puławach

ogłasza rekrutację osób na stanowisko

Kierownik w Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia

przy ul. Kołłątaja 64 w Puławach

Informacja o unieważnieniu naboru

Informacja o wynikach naboru

Ogłoszenie – Kierownik Ośrodka Wsparcia

Kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

Klauzula informacyjna dotycząca rekrutacji